Zpět nahoru

BARVIVA

Barviva jsou různorodá; každé má jiné chemické vlastnosti a jiná možná zdravotní rizika. Částečná evidence spojuje některá barviva s rakovinou. Jedná se například o následující barvy: D&C Violet 2 - fialová, EXT D&C Violet 2 - fialová, FD&C Blue 1 - modrá, FD&C Green 3 - zelená, FD&C Red 4 - červená, a FD&C Yellow 5 - žlutá (Zhurkov 1975; CA EPA 2006; IARC 2006).

D&C Violet 2 – fialová je zakázána v kosmetice v Evropské Unii a Kanadě (EC 1999-2006; Health Canada 2007). Barvy, které nejsou úřadem FDA v USA schváleny pro užití v okolí úst, očí nebo poškozené kůže zahrnují D&C Violet 2- fialová, EXT D&C Violet 2 - fialová, FD&C Green 3- zelená, FD&C Red 3- červená, and FD&C Red 4 – červená (FDA 2006).

Barytové nebo hliníkové barvy, jako D&C Red 6 Barium Lake, and FD&C Blue 1 Aluminium Lake, jsou neurotoxické a mohou být neurotoxické i pro vyvíjející se plod (Grandjean 2006). FD&C Yellow 5 – žlutá,způsobila u zvířat neurologické a muskuloskeletální účinky už ve velmi malých dávkách (Lockey 1959). EXT D&C Violet 2 může zase obsahovat škodlivé příměsy, takže Kosmetický Bezpečnostní Panel doporučil omezení jejího používání (CIR 2006).