Zpět nahoru

ALKOHOL

Benzyl alkohol je kožní allergen a iritant (RTECS 1979; Verecken 1998). Bezpečnostní panel kosmetického průmyslu doporučuje pro tuto ingredienci omezení koncentrace. Zároveň nemá k dispozici dostačující data k určení jeho bezpečnosti v produktech, které mohou být vdechnuty (CIR 2006). V roce 1982 vystavení benzyl alkoholu v  nemocnicích vedlo k úmrtí 16 předčasně narozených dětí, v důsledku čehož Centrum pro kontrolu nemocí v USA doporučilo ukončení jeho používání v lékařských produktech určených pro novorozence a kojence (CDC 1982).

Isopropyl alkohol je kožní iritant (ECB 2006) s částečnou evidencí vývojové toxicity (California EPA 2006). Obavy ohledně zdravotních rizik spojených s jeho inhalací vedly k vytvoření limitu množství isopropyl alkoholu v pracovním prostředí v USA (CFR 2006). Několik novorozeneckých a dětských úmrtí bylo způsobeno použitím většího množství na kůži ke sterilizaci poranění či ke snížení horečky (Hayes 1990). Nicméně obě ingredience mohou být stále používány jako potravinářská přísada. Obě jsou neurotoxické pro člověka (Grandjean 2006).