Zpět nahoru

Bio certifikát

Bio certifikát logo
Původ: biozebra - národní logo ČR, motiv listu s evropskými hvězdami - logo EU
Rok vzniku: národní logo 2000, logo EU 2007
 

Certifikační logo Bio představuje celostátní, resp. celoevropskou ochrannou známku pro bio potraviny. Toto národní logo se používá k označení produktů ekologického zemědělství a certifikát je vydáván nezávislými kontrolními organizacemi. Certifikace je udělena pouze pokud produkt splňuje veškerá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Každá země s rozvinutým ekologickým zemědělstvím má vlastní národní certifikát, který zaručuje, že produkt splňuje veškeré standardy zákona o ekologickém zemědělství. V České Republice označuje bio produkty tzv. "BIO zebra" a kód kontrolní organizace.

Každý výrobce, který produkuje výrobky, jež mají svůj původ v ekologickém zemědělství, a chce, aby nesly označení bio, musí podepsat z jednou z kontrolních organizací smlouvu a podrobit se jejich pravidlům, nařízením a pravidelným i nepravidelným kontrolám. V současnosti jsou ke kontrolám pověřeny tři nezávislé organizace, a to KEZ, o.p.s., ABcert AG a BIOKONT CZ. Certifikát je udělován na jeden rok a při nedodržení předpisů může být kdykoliv odebrán.

Při kontrolách se důraz klade hlavně na prostředí, ve kterém žijí hospodářská zvířata, čím jsou krmena a zda nejsou nějakým způsobem zanedbávána. U plodin se prověřuje místo a způsob skladování a přítomnost nepovolených látek či toxických pesticidů. Důležitou součástí certifikace je rovněž kontrola administrativy a účetnictví.

Každý bio produkt musí být označen slovem bio, kódem organizace, která původ výrobku ověřila, grafickým logem s názvem "BIO zebra" a také logem EU - "BIO list". Nákupem biopotravin spotřebitelé přispívají k lepším životním podmínkám chovaných zvířat a k nižšímu znečišťování životního prostředí chemickými látkami. Biopotraviny na rozdíl od klasických potravin neobsahují chemická aditiva, konzervanty, stabilizátory, umělá barviva atd. Je prokázáno, že biopotraviny mají lepší výživnou hodnotu (vyšší obsah vitamínů, zejména vitamínů C a E, vyšší obsah minerálních látek). Ekologicky vypěstovaná zelenina má nižší obsah dusičnanů až o 50 % a nižší obsah pesticidů o více než 90 % v porovnání s konvenční zeleninou.