Zpět nahoru

DIBUTYLFTALÁT & TOLUEN

Dibutylftalát a toluen jsou toxické pro reprodukční systém člověka a vývoj ještě nenarozených dětí (California EPA 2006; ECB 2006; NLM 2006), a také neurotoxické pro člověka (Grandjean 2006). Oba spouští alergickou reakci (AOEC 2006; NLM 2006) a toluen může dráždit oči, kůži a plíce (EPA 2005; CIR 2006; ECB 2006). Dibutylftalát je podezřívaný hormonální narušitel (BKH/European Commission 2000; Illinois EPA 2000), dávaný do souvislosti s abnormalitami rozmnožovacího ústrojí u malých chlapců a mužů (Duty 2003, 2004; Swan 2005; Main 2006). Evropská Unie zakázala jeho používání v kosmetice (ECB 2006). Omezená evidence propojuje toluen s rakovinou (IARC 2006).