Zpět nahoru

DMDM HYDANTOIN

Tato konzervační látka způsobuje alergické reakce a může dráždit či být toxická pro kůži člověka (CIR 2006; NLM 2006). Postupné rozložení DMDM hydantoinu může vést k uvolnění formaldehydu – látky způsobující rakovinu (CIR 2006). Aby se omezilo vystavení formaldehydu, odborníci na bezpečnost výrobků samotného kosmetického průmyslu uvádí, že použití této ingredience je nebezpečné v aerosolových produktech (CIR 2006).