Zpět nahoru

IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMÁT

Pesticid, který je registrovaný jako fungicid a dřevní impregnace,může způsobit kožní alergii, pokud se nachází v produktech osobní hygieny (Pazzaglia 1999). Obavy z dýchacích alergických reakcí vedly Bezpečností Panel kosmetického průmyslu k tomu, že prohlásil tuto chemikálii za nebezpečnou v aerosolových produktech (CIR 2006). Ačkoliv je chemicky podobný mnohým neurotoxickým pesticidům, neurotoxický potenciál této ingredience doposud nebyl určen.