Zpět nahoru

TRICLOSAN

Triclosan byl nalezen v mateřském mléce a vzorcích krve (Adolfsson-Erici 2002; TNO 2005), dále v moči 60 procent dívek ve věku 6 až 8 let (Wolff 2007).  Studie provedená na zvířatech naznačuje, že triclosan může být silným narušitelem hormonálního systému štítné žlázy (Veldhoen 2006). Triclosan může dráždit oči a pokožku (Bhargava 1996; ECB 2006) a rozkládat se na toxické chemikálie v povrchové vodě a v chlorované vodě z kohoutku.